Miscanthus : Ingenieursbureau Groninger

Introductie
Initiatiefnemer ing. Jan Groninger is geboren en getogen in Sneek. In Leeuwarden studeerde hij aan de bijzondere Hogere landbouwschool (inmiddels bekend als Van Hall Larenstein) richting ‘veehouderij met bodemkunde’ en ‘akkerbouw/plantenteelt met bodemkunde’.
Na het afstuderen heeft hij diverse opleidingen gevolgd én met succes afgerond, waaronder het PBNA Hoger Uniediploma milieu- en cultuurtechniek en de complete SVMNIVO Makelaars/Taxateursopleiding (inclusief REV).

Ervaring
Als permitmedewerker en taxateur heeft Jan veel ervaring opgedaan bij een Fries Ingenieursbureau, dat hem detacheerde bij diverse oliemaatschappijen en gemeenten.
Per 1 februari 2002 is hij zijn eigen onafhankelijk taxatiekantoor gestart, waarbij zowel bedrijfsmatige als agrarische objecten werden getaxeerd.

Carrièreswitch
Eind 2021 heeft Jan een carrièreswitch gemaakt, vanuit de taxatiewereld naar ‘het wel en wee’ van Miscanthus (Olifantengras).
Het eerste contact met Miscanthus dateert vanuit de winter 2016/2017. Tijdens werkzaamheden stond er destijds een ‘hoog gewas’ op het land. Vreemd, omdat er tijdens die periode doorgaans geen ‘hoge gewassen’ op het land staan. Het bleek om Miscanthus te gaan. De Miscanthus-teler vertelde zo gepassioneerd over Miscanthus, vanaf dat moment is mijn passie voor Miscanthus ontstaan.

Ingenieursbureau Groninger
De Miscanthus-passie heeft geleid tot de genoemde carrièreswitch. Per 2 december 2021 is Taxatiekantoor o.z. overgegaan in Ingenieursbureau Groninger.