Ingenieursbureau Groninger adviseert en begeleidt projecten met betrekking tot:
• Seismisch bodemonderzoek/geothermie
• Organische stof/Bokashi
• Advies vastgoed-taxaties

Introductie
Initiatiefnemer ing. Jan Groninger is geboren en getogen in Sneek. In Leeuwarden studeerde hij aan de bijzondere Hogere landbouwschool (inmiddels bekend als Van Hall Larenstein) richting ‘veehouderij met bodemkunde’ en ‘akkerbouw/plantenteelt met bodemkunde’.
Na het afstuderen heeft hij diverse opleidingen gevolgd én met succes afgerond, waaronder het PBNA Hoger Uniediploma milieu- en cultuurtechniek en de complete SVMNIVO Makelaars/Taxateursopleiding (inclusief REV). Daarnaast heeft hij diverse cursussen gevolgd om zijn kennis up-to-date te houden.

Ervaring
Als permitmedewerker en taxateur heeft Jan veel ervaring opgedaan bij een Fries Ingenieursbureau, dat hem detacheerde bij diverse oliemaatschappijen en gemeenten.
Per 1 februari 2002 is hij zijn eigen onafhankelijk taxatiekantoor gestart, waarbij zowel bedrijfsmatige als agrarische objecten werden getaxeerd. De nadruk ligt nu het meest op het seismisch bodemonderzoek/geothermie en Bokashi. Sinds 2 december 2021 is hij niet meer actief als zelfstandig taxateur, maar gaat verder als onder andere adviseur vastgoed-taxaties. Mede vanuit zijn opgroeien als boerenzoon en de verschillende gevolgde opleidingen is hij altijd geïnteresseerd geweest in het fenomeen ‘bodem en bodemleven’. Tegenwoordig ligt deze interesse vooral in het organische stofgehalte in samenhang met Bokashi. Vanuit genoemde werkzaamheden, interesse en belangstelling is hij per 2 december 2021 Ingenieursbureau Groninger gestart.